Megemlékezés MILASOVSZKY BÉLA professzorról

Miskolcon 2001. január 31-én szuk köru, de igen bensoséges hangulatú tanszéki összejövetelen emlékeztünk meg Milaszovszky Béla professzor születésének 100. évfordulójáról. Milasovszky Bélát 1949-ben az akkor megindított geodézia oktatásával bíztak meg. O volt a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék elso miskolci professzora, a jelenlegi tanszék kezdeti arculatának megformálója.

A megemlékezo összejövetel helyszínéül a tanszéki könyvtár szolgált. A rendezvényen Dr. Havasi István tanszékvezeto rövid bevezetot mondott, majd Dr. Zsámboki László foigazgató igen részletesen ismertette Milasovszky professzor életútját.

Ennek elso részében egy történeti visszatekintés hangzott el a bányaméréstan, a geodézia oktatásának történetérol, elismert elod professzorainkról, azok oktatói, szakmai munkásságáról, majd a hallgatóság nyomon követhette azt az igen változatos életpályát,

amelybe sok minden belefért, beleértve többek között a soproni diák- és kezdo oktatói éveket, mérnökként azÁllami Földmérésnél eltöltött idoszakot, a katonai szolgálatot, az orosz hadifogságot, az egyetemi oktatói-kutatói munkát.

Ezt követoen a Dr. Czellár András tanszéki oktató számolt be arról a több mint két éves idoszakról, amely alatt munkakapcsolata volt a professzor úrral. Neki az említett 2,5 év a tanszéki munkakezdést, Milasovszky professzornak pedig a tanszéki muködésének utolsó idoszakát jelentette. A résztvevok Dr. Czellár András megemlékezésébol megismerhették a professzor úr színes egyéniségét, a színvonalas tanszéki munka iránti igényét, melyet nemcsak a kollégáitól várt el, hanem maga is mindenkor követett. A két hosszabb megemlékezés után, a hozzászólások keretében, Dr. Kovács Ferenc, dékán, Dr. Hoványi Lehel ny. egyetemi tanár, Dr. Somosvári Zsolt, intézetigazgató, Dr. Szarka Zoltán ny. egyetemi docens és Lóránt Miklós okl. földméro mérnök személyes élményeiket osztották meg az egybegyultekkel.

A rendezvényt -a fentieken kívül- jelenlétükkel még a következo személyek tisztelték meg: Dr. Kolozsvári Gábor ny. egyetemi tanár, Dr. Bohm József, dékánhelyettes, Dr. Füst Antal, Juhász Béla, Dr. Horváth Ferenc, volt tanszéki oktatók, Dr. Mikó Józsefné, Dr. Vincze Endréné és Gál László, volt tanszéki dolgozók.